IDIOMA VALENCI

Historia i filologia

- HISTORIA DE LA LLENGUA VALENCIANA

 Testimonis anteriors a la Conquista del Rei En Jaume

 El Bisbe Pere Pasqual

 La Conquista del Rei En Jaume

 Joan Esteve

 Antoni Canals

 El Sigle d'Oro

 Historia de la lliteratura catalana

+ FILOLOGIA

+ NORMATIVES POSSIBLES

+ BIBLIOGRAFIA SUGERIDA