ANTONI CANALS

I el seu testimoni escrit

 

De tots es conegut el text de Frai Antoni Canals, en la dedicatoria del seu llibre "Valeri Maxim" (1.395):

<<...Ho he traduit del llati a la nostra volguda llengua materna valenciana, aixina com uns atres escritors ho han traduit a la llengua catalana >>.

Es tan explossiu este text d'Antoni Canals, es un testimoni tan decisiu contra els partidaris del "imperialisme llingüistic", es tan irrefutable la seua autenticitat, que fa exclamar als pancatalanistes:

 • -"Es una exepcio aïllada i desconcertant" (Manuel Sanchis Guarner).

  -"Es una frase que atordix" (Joan Fuster).

  -"Es -filologicament parlant- desconcertant i dificil d'explicar en llogica (Germa Colom).

 • Tot manco reconeixer que el pancatalanisme llingüistic es una aberracio acientifica...

  (Les cites han segut extraigudes del llibre "Historia de la llengua catalana" Volumen I, dels catalans Josep M. Nadal i Modest Ptrats, pagina 477).

  Todo menos reconocer que el pancatalanismo lingüístico es una aberración acientífica...

  Mes informacio en el llibre "El valencià llengua viva", de Joan Costa, editat per Lo Rat Penat en 1.998. Pagines 47, 48 i 49.