INICIACIO AL VALENCIANISME

El Colectiu Jovenil d'Associacions Valencianistes te l'orgull de poder-vos oferir des d'estes pagines el llibre de Voro Vendrell "Iniciacio al valencianisme". Pensem que es la millor referencia per a qualsevol que tinga poqueta informacio sobre el "problema" que patim en estes terres valencianes perque explica en detall totes les solucions a les qŘestions que certes persones posen en dubte i que mai han segut qŘestionades.

Salvador J. Vendrell i Matoses, va naixer en Sueca l'any 1970. Ha cursat estudis de CC. Quimiques, actualment es troba cursant estudis de CC. Politiques.

FormÓ part del consell de redaccio de la revista "Ribera Jove". FundÓ la revista "Klam" del sindicat universitari Valencia Universitaria, associacio de la que fon Secretari general. Es president fundador de l'Associacio Cultural Flors de Marche.

Articuls seus han aparegut en Lo Rat Revista. En l'apartat de creacio lliteraria, han aparegut en la revista lliteraria Cresol alguns contes. Recentment han mereixcut un accessit en els XX premis "Cristofol Aguado" de l'Ajuntament de Picassent en narrativa curta.

Iniciacio al valencianisme Si estas interessat en el llibre pots fer-ho en:

Lo Rat Penat

C/ Apararisi i Guijarro, 10

46003 Valencia

http://www.loratpenat.org

secretaria@loratpenat.org