Signes d'identitat.

Quan parle de signes d'identitat faig referencia a tots i cada un dels simbols sobre els que els valencians fonamentem la nostra pretesa i reivindicada unitat nacional.

Son tots estos simbols els que nos caracterisen com a poble, i que hui es troben en entredit, i constantment qŁestionats (perque volen impondre-nos uns atres). I son: El nom d'esta terra, la bandera que tenim que gastar, la llengua que hem de parlar, l'himne que em de cantar i sentir,...,etc.; en definitiva tot lo que nos puga fer peculiars i propis. En mires com ya he dit, d'implantar-ne uns atres simbols aliens al nostre poble,la qual cosa nos ha portat a l’enfrontament entre els valencians.

A continuacio els tractare tots, un per un per a que tots pogau saber alguna cosa d'ells, i els punts mes polemics, intentar aclarir-los i explicar-los.