Els relleus propis del Maestrat, taules i moles sobre sustrat cališ dellineats per barrancs encixats, finalisen practicament en la comaraca de l'Alt Millars.

De primordial importancia es estudiar l'orografia ya que prou en senyalar per a evidenciar la seua relevancia, que el 90 per 100 de la superficie comarcal te cotes per damunt dels 500 m. Al nort el maciš de Penyagolosa forma una barrera entre la comarca i les terres mes occidentals de la comarca de Penyagolosa (Vistavella, Chodos, Adzaneta). Es d'obligada referencia citar l'altitut del cim de Penyagolosa ya que en els seus 1.813 m., es la mes alta de la Nacio valenciana despres del pic Calderon en la Serra de Javalambre, que es situa en el llimit del terme municipal de Pobla de Sant Miquel en Terol. Al sur discurrix en direccio NO-SE, la serra d'Espadan que s'esten des de Pina fins Eslida. Entre les dos formacions montanyoses, el terreny presenta una altitut elevada, sent travessats pels profunts talls escavats per la ret hidrografica.

La ret fluvial estÓ dominada pel riu Mijares del qual regim aplega a un nivell de suficiencia tot l'any gracies a que replega les precipitacions de les serres terolenses, en especial Gudar i Javalambre. Al baixar del param de Terol el Mijares s'encaixa considerablement donant lloc en el tram entre Puebla de Arenoso i Montanejos a una profunda gola de gran valor pa´sagistic. El curs del riu a lo llarc de la comarca estÓ molt aprofitat per a fins hidroelectrics com ho demostra la proliferacio d'embassaments existents: Arenoso-Montanejos, Cirat i Vallat.

L'afluent mes important que rep el Mijares es el riu Villahermosa que travessa la comarca en direccio nort-sur i s'unix al principal en Vallat. Prove de Terol, a on replega aigŘes de la zona oriental de la Serra de Gudar i de la Serra dels Monegros. El restant d'afluents son barrancs de menor importancia: Maimona, Montan, Palos, Peque˝o, etc. Tots estos rius i barrancs han llaurat en els materials cretacius de la comarca fondos talls i estretes valls que configuren un element important del pa´sage. El clima dels Alts de Mijares mante les caracteristiques mediterranees continentals, suavisats en les zones baixes, a on la mija en giner es de 6 a 8 graus i en agost de 22 a 24 graus, en els params occidentals les temperatures son mes baixes en miges inferiors als 450-600 mm. anuals, si be esta ultima cantitat es superada en les serres mes altes.