L'UNIVERSITAT DE BARCELONA

OPINIONS DEL SEU RECTOR, SR. BADIA MARGARIT.

El rector de l'Universitat de Barcelona, Sr. Antonio Badia Margarit, partidari com el que mes de l'imperialisme llingŘistic catala, en el seu llibre "La Formacio de la Llengua Catalana" (fruit, segons ell, de mes de 20 anys de reflexio i de treball) nos reconeix mes d'un dupte al referir-se a l'orige de la Llengua Valenciana.

En la mateixa introduccio del llibre ya afirma que respecte a lo que ell denomina "la diactologia historica catalana" que les propostes pancatalanistes de la formacio dels que ell considera "dialectes catalans actuals" <<son unes propostes insatisfactories>>.

I un poc mes cap avant confessa que <<les explicacions que hem donat fins hui, s'han mostrat inviables>>.

La principal d'estes explicacions "inviables" l'explica en la pagina 18: <<Em llimitare a plantejar que no hi ha prou en la teoria de la reconquista per a explicar-se la gran diferenciacio dialectal de la llengua catalana>>

Parlant concretament de Valencia, escriu, en la pagina 25: <<En resumen, l'explicacio de la diferencia dialectal catalana a travÚs dels fets de la reconquista, NO ES ACCEPTABLE, NI PEL SEU ORIGE, NI PER L'EXPANSIO, NI PELS SEUS RESULTATS TARDIUS>>.

I conclou en la pagina 25: <<L'EXPLICACIO QUE NOS DONA LA TEORIA DE LA RECONQUISTA EM PAREIX DEL TOT INADEQUADA>>.

I ya finalisant el llibre afig, en la pagina 171: <<ARA SABEM QUE LA RAO PROFUNDA QUE TERGIVERSAVA EL CURS QUE HAGUERA PAREGUT NORMAL ERA L'INFLUENCIA DEL SUSTRAT. EL SUSTRAT PRE-ROM└ JUG└ -TANT EN CATALUNYA "LA NOVA" COM EN TERRES VALENCIANES, EL MATEIX PAPER QUE HAVIA TINGUT EN EL PIRINEU OCCIDENTAL, MOLT MEDIATISADA EN VALENCIA PER LA FORT ARABISACIO>>

Ya tenim ad un atre "expert catala" que reconeix que la teoria de que la llengua valenciana la dugueren els conquistadors es -en paraules seues- "inacceptable".

Ara resulta que la llengua no fon importada, que la llengua ya estava aci marcada per un substrat pre-roma i per una mediatisacio arap.

Exactament lo mateix que en Lleida o en Tortosa, tan paregudes, i que actualment denominen "catala occidental", per mes que Tortosa es totalment meridional a "Catalunya La Vella".

I tot ašo perque no hi ha un atra manera d'explicar la "gran diferenciacio"...

Pero ni aixina pareix quebrar-se el "dogma de fe" d'alguns en la "unitat de la llengua". Per mes que el "dialecte" (?) valenciÓ tinga tants anys de vida i de nom com el propi catala, que puga demostrar major i millor documentacio sobre els seus origens que qualsevol atra llengua, que tinga un gran Sigle d'Or lliterari anteior al catala, etc.