LO QUE DIUEN ELS FILOLECS PANCATALANISTES

 

J. COLOMINA

"Ara crec que ha aplegat l'hora d'actuar sobre els habits ortografics dels valencians.

Ya hem aconseguit "una certa tradicio valenciana d'escriure el vlenciÓ d'una determinada manera des de fa uns anys, i s'actuÓ en prudencia, puix es temia que els valencians no acceptaren determinades canvis.

Yo crec que ara es el moment d'introduir mes canvis. Per eixemple, l'accentuacio. Hem d'accentuar tots igual, per tant proponc que els occidentals hem d'acceptar la norma oriental.

Dit entre parentessis, la morfologia verbal es l'unica cosa que encara no podem unificar. El moment no es bo encara, no podem. Crec que pot ser en 15 o 20 anys -si la comunicacio seguix aumentant entre els Pa´sos Catalans- podrem alcanšar esta unificacio.

Estes son unes propostes per a que els valencians nos adaptem a la "norma barcelonina".

J Colomina (DD.AA. 1994, pagines 160 i 161. Actes de les Jornades sobre normes i planificacio llingŘistiques. Universitat Jaume I (Castello).

El senyor J. Colomina, cap pensant de l'imperialisme lingŘistic pancatalaniste en Valencia, parla clar: sustituir la llengua valenciana pel "barceloni".

Si ell mateixa es reconeix com un tra´dor i un venut ┐que mes podem anyadir nosatros...?