EDITORIALS

de llibres valencians

 

 L´ORONELLA

Telefon: 96/392.32.02.

Correu electronic: 14458itm@mail.sendanet.es

Apartat de Correus 949 - 46080 Valencia

 LO RAT PENAT

C/ Aparisi i Guijarro, 10 - baix.

46003 Valencia

Telefon: 96/391.09.92.

Correu electronic: http://www.loratpenat.org/

 REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA

C/ Avellanas, 26 - baix.

46003 Valencia.

Telefon: 96 / 391.69.65, y 96 / 394.35.07.

Correu electronic:

 DEL SENIA AL SEGURA

C/ Cronista Carreres, 9 - 7º F.

46003 Valencia

Telefon: 96 / 351.73.55.

 L´AGÜELET DIFUSIO CULTURAL

Apartat de Correus 715.

12590 Almenara (Castello).

 EDICIONS AITANA

C/ Conde de Altea, 10.

13590 Altea (Alacant)

Telefon: 96 / 584.19.46.

 XAVIER BORONAT

C/ Joaquín Ballester, 19 - 2.

46009 Valencia.

Telefon: 96/340.82.34.

 ACCIO BIBLIOGRAFICA VALENCIANA

C/ Circulo de Bellas Artes, 7 - 11 - A.

46020 Valencia.

 ASSOCIACIO D´ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA

C/ Dalt, 64.

46003 Valencia

 TAULA VALENCIANA D´AUTORS TEATRALS

C/ Cabo Juby, 8 - 8 dreta.

46006 Valencia

Tlno: 96 / 334.40.67.

 EL PILO DE BURJASSOT

C/ Doctor Moliner, 10

46100 Burjassot

Telefon: 96 / 379.30.32.

 ESTRO EDICIONES

C/ Grabador Fabregat, 11

46019 Valencia

Telefon: 96 / 365.80.86.

 ELS LLAURADORS DE TORRENT

C/ Mestre Palau, 11 - 8

46020 Mislata

Telefon: 96 / 379.30.32.

NOTA: En qualqsevol d'estas editorials es poden adquirir interesants llibres valencians. Unicament s'anomenen editorials que respecten la Llengua Valenciana -sense castellanismes ni catalanismes- i la normativa valenciana de "El Puig" (R.A.C.V.). Al tractar-se d'una chicoteta mostra preguem disculpes a las editorials no mencionades. Pero en tot cas, si hi ha alguna editorial que vullga ficar-se en esta llista que nos ho faça saber (complint les exigencies ades citades).