LES CONTRADICCIONS DE L'IMPERIALISME CATALA

 

BALLS I CANTS

Si els catalans nos dugueren la llengua ¿perque els nostres cants i les nostres danses valencians son molt pareguts als aragonesos i no tenen cap similitut als folclor catala?

¿Acas es que aragonesos i catalans "es repartiren la faena", i mentres uns nos dugueren la llengua, els atres nos dugueren el folclor?...

EL CATALA, DE DIALECTE A LLENGUA

Si fins el sigle XIX, tots els filolecs i lligüistes del mon estaven absolutament d'acort en que el catala era un dialecte del provençal, i anys despres (en tran part gracies al treball de l'Institut d'Estudis Catalans, repaldat per la burgesia de Barcelona) afirmen que el catala es una llengua propia...

(Per cert, curiosament, els motius alegats per a promoure al catala de llengua a dialecte, foren majoritariament motius socials i culturals, i en inferior mida historics i lligüistics...)

¿Estarien disposts els pancatalanistes a acceptar que el valencià es un idioma diferent a qualsevol atre?...

 

CONTRADICCIONS DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

Si l'Institut d'Estudis Catalans reconeix la singularitat de l'idioma aranes i de l'idioma occita ¿No deuria en mes motiu reconeixer a l'Idioma Valencià?

Despres de reconeixer la "autonomia" tant de l'aranes com de l'occita ¿Quines raons poden alegar per a no concedir dita "autonomia" a la Llengua Valenciana?...