• BIBLIOGRAFIA EN LLENGUA VALENCIANA

 • Llibres basics editats en llengua valenciana (Normes de "El Puig"/RACV) que tracten la tematica de l'idioma des del punt de vista valencià. Per supost, al tractar-se d'un resumen, no estan tots. La seleccio dels mateixos ha segut realisada pel Colectiu Jovenil d'Associacions Valencianistes.

 • MIQUEL ADLERT
 • "EN DEFENSA DE LA LENGUA VALENCIANA"

  "DE LA MEUA CATACUMBA"

  "DEL PERIODISME MEU"

  Editados los 3 libros por L´Oronella, 1999.

 • ARTHUR AHUIR, filolec

  JOSEP LLUÏS ALBINYANA, historiador i teolec

 • "EL CRIT DE LA LLENGUA"

  Edita, Valencia 2000. 1981.

 • JORDI CASSANY

 • "ELS VALENCIANS I LA NORMATIVA CATALANA"

  Edita Lo Rat Penat i el IVAJ, 1998.

 • ANGEL V. CALPE, historiador

 • "LA GUERRA INSIDIOSA. EL VALENCIANISME IRRESOLUT"

  Edita Lo Rat Penat, 1995.

 • JOAN COSTA, filosof i teolec

 • "EL VALENCIÀ, LLENGUA VIVA"

  "DESPERTA FERRO"

  Edita Nova Valencia, 1988.

  "EL FERRO QUE DESPERTA"

  Edita Lo Rat Penat, 1998.

 • MARIVI FERRANDIS, historiadora

  RAMÓN FERRER, historiador

 • "ASPECTES DEMOGRAFICS DE LA CONQUISTA. POBLACIO PREEXISTENT I REPOBLACIO EN EL REGNE DE VALENCIA"

  DD.AA. 1989.

 • ANTONI FONTELLES, periodiste i professor

 • "EL VALENCIANISME: UNA RENOVACIO NECESARIA"

  DD.AA. 1986.

  "ELS MIJOS DE COMUNICACIO: FORMADORS, INFORMADORS I DEFORMADORS DE LA REALITAT"

  Lo Rat Penat, 1986.

  "SOCIETAT, LLENGUA, IDIOMA"

  Lo Rat Penat, 1997.

 • LAURA GARCIA-BRÚ, filologa

  RICARDO GARCIA-MOYA, historiador

  MANUEL GIMENO, filolec

 • "INTRODUCCIO A LA DIACTOLOGIA (Els dialectes valencians)"

  "EL LEXIC VALENCIÀ PROSCRIT, A TRAVES DELS CLASSICS"

  Lo Rat Penat, 1997.

 • JOSÉ VTE. GÓMEZ-BAYARRI, historiador

 • "PARTICULARITATS DEL PROCES HISTORIC DE LA LENGUA VALENCIANA FINS A JAUME I"

  Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana i la RACV, 1994.

 • JOSE MARÍA GUINOT, filolec

 • "LES BASES ORTOGRAFIQUES DEL 32 I LES D´EL PUIG COMPARADES"

  Lo Rat Penat

  "GRAMATIVA VALENCIANA"

 • ALICIA PALAZÓN, filologa

  LLEOPOLD PENYARROJA, historiador

 • "ORIGE I FORMACIO DE LA LLENGUA VALENCIANA. Del substrat iberic a la reconquista"

  Real Academia de Cultura Valenciana. Serie Filologica, n º 2.

 • ANGELS REDON, historiadora

 • "BILLINGÜISME I EDUCACIO"

  Lo Rat Penat, 1998.

 • M. A. ROMERO i FELIP BENS

 • "APUNTS PER A UN ANALISIS DEL VALENCIANISME CULTURAL I PROPOSTES DE FUTUR"

  DD.AA. 1994.

 • CHIMO LANUZA, filolec

 • "EL VALENCIÀ ¿LLENGUA O DIALECTE?"

  Lo Rat Penat, 1983.

 • VORO LÓPEZ, filolec

  VORO VENDRELL, ciencies politiques

 • "INICIACIO AL VALENCIANISME"

  Edita Lo Rat Penat i l'Institut valencià de la Joventut, 1998.

 • ALFONS VILA, historiador

 • 2, APORTACIO DOCUMENTAL"

  "MIT I FALSETAT DE L´UNITAT DE LA LLENGUA"

  Ral Academia de Cultura Valenciana, 1999.

 • MANUEL ZARZO

 • "VALENCIANS FRONT AL CATALANISTE"

  Edita l'autor. 1995.

 • COLECTIU VALLDAURA de Castello

 • "DOCTRINA SOBRE LA LLENGUA VALENCIANA"

  1992.

  "LA REAL ACADEMIA ESPANYOLA FRONT A LA LLENGUA VALENCIANA"