Fascisme i imperialisme

Eixemples

 

Universitat

Tots estem d'acort que l'Universitat "deuria ser" -entre unes atres coses- un foro de debat, que deuria respectar la llibertat d'expressio, un ent obert, plural i tolerant en qualsevol idea o nova aportacio cientifica.

Els rectors no son "angels" purs, son persones ideologisades com qualsevol atra, persones en importants sous i privilegis que no volen perdre, com cientifics son orgullosos i no es facil que donen el seu braš a torcer, i a mes molts d'ells estan totalment hipotecats a diferents opcions politiques.

No anem a citar els numerosos eixemples d'Universitats a on impera el totalitarisme, tant endictadures com endemocracies. La llista es faria inacabable...

En les Universitats d'Alacant, Castello iValencia el sectarisme es lo habitual.

En la Facultat de Filologia unicament estÓ impartint-se un paradigma, el pancatalaniste. Es censura absolutament als atres dos paradigmes: el valencianiste i l'occitaniste.

Mentrimentres tot un poble debatix la categoria de la seua llengua vernacula, mentres els politics valencians s'enredren en innumerables discussions sobre la llengua valenciana, mentres els mijos de comunicacio pubiquen articul darrere articul sobre el conflicte lligŘistic, l'universitat sorda, bunkerisada, dogmatica, actua de manera fascista i sectaria.

Si tan segurs estan de "la seua veritat"... ┐perquÚ censuren al restant d'hipotesis?... ┐Te por a "perdre la seua cadira"?...

 

Nazis

Hitler guanyÓ unes eleccions en Alemania, i mes tart invadiren Austria alegant que parlaven alema.

 

Ciencia

Aplicar criteris ideologics (que no cientifics, encara que siguen utilisats per part de la comunitat academica) per a determinar que es ciencia i que no ho es, qui mereix ser citat i qui no mereix ser-ho, a qui s'ha de criticar i ha qui s'ha d'alabar, etc., no es nou en el mon de la ciencia.

Podriem citar els famosos eixemples de Galileu i de Servet, pero millor nos cenrem en uns atres eixemples:

Un eixemple tipic fon el protagonisat per T. D. Lysenko en l'antiga Unio Sovietica (U.R.S.S.), quan aconsegui durant un dert temps discriminar el "mendelisme" per ser un "invent burges" (!), com tambe considerÓ fals i "producte de l'imaginacio gurgesa" el descobriment dels gens.

L'imposicio aplegÓ a extrems tals d'eliminar a grans biolecs russos, com Vavilov, que mori en un camp de concentracio de Siberia.

Un atre cas fon la denominada "ciencia aria", un producte cognitiu al servici de l'ideologia nazi, que trobÓ mil i una justificacions i excuses per a que el regim politic de Hittler fera grans monstruossitats.

I a mes, d'estos eixemples, per si algu te la tentacio de silenciar a l'adversari, recordem un atre fet de l'historis, ocorregut fa molts sigles: quan mori el farao Akenaton (Amenhotep IV) el seu successor i els seus sacerdots sicaris "borraren el seu nom de les estreles", per a que la posteritat l'ignorara, i que mai es recordara la seua existencia... ┐De que els va servir ad aquells antics inquissidors la seua fechoria?

Com dia l'historiador llati Tacito: "La veritat es confirma en l'investigacio i en el temps. La mentira s'aprofita de la pressa i de l'incertea".