"DECALEC DEL VALENCIAPARLANT" ©

Per Joan Batiste Sancho i Gea.

Professor de Llengua i Cultura de "Lo Rat Penat".

 

1.- ¡ DECIDIX-TE !_

Trenca en l´indiferencia, predica en el teu eixemple i propon-te parlar en valencià sempre que pugues en qui saps que t´enten, encara que fins ara l´hages parlat en castella; especialment en la familia, els teus amics, coneguts i veïns. Per aci comença la recuperacio de la nostra llengua. Esta es la millor manera de demostrar el teu amor a la llengua valenciana.

2.- ¡ COMPRENSIO !_

Dirigix-te, en un principi, a tots en valencià: en el carrer, en el treball, per telefon, etc. Si t´entenen, continúa parlant-los en valencià, encara que et responguen en atra llengua, puix aci en la Nacio Valenciana, no comets ninguna falta d´educacio; una atra cosa sería que el teu interlocutor no t´entenguera, o que estigueres en atra Comunitat Autónoma.

3.- ¡ RESPECTE !_

Sigues respectuos i tolerant en tots els que parlen atra llengua, pero exigix que els demes tambe siguen tolerants i respectuosos en la llengua valenciana.

4.- ¡ ANÍMA !_

Als forasters i als teus coneguts que encara no comprenen be el valencià, anima´ls a provar d´entendre´l, parla-los poc a poc i explica-los de tant en tant algunes paraules, pero no forçes a ningu, puix es de mal gust i lo mes provable es que conseguixques l´efecte contrari: que rebuge i no ame mai la llengua valenciana. Recorda: ¡ Sempre des del convenciment, mai des de l´imposicio !

5.- ¡ AJUDA !_

Si veus ad algu que s´esforça a parlar en valencià, ajuda´l i demostra-li que valores molt positivament el seu esforç. Recorda: Evita sempre la critica i la censura.

6.- ¡ CORRIG-TE !_

Dona eixemple en demanar a a intitucions com Lo Rat Penat, i a les persones enteses les expressions incorrectes que s´han de substituir. Ajudem-nos els uns als atres en mantindre un valencià viu i net de castellanismes i de catalanismes.

7.- ¡ DESCOBRIX !_

Procura viajar i parlar en persones de totes les comarques valencianes, i tracta de reconeixer en elles els accents i les expressions propies. Recorda: ¡ Respecta les diferencies locals del valencià !

8.- ¡ SUSCRIU-TE !_

Procura que siga en valencià (normes de "el Puig" i la RACV) les llectures que fases, les cadenes de radio que escoltes, la televisio que mires i el teatro de la teua falla o associacio. Fes-te subscriptor de llibres i revistes en llengua valenciana.

9.- ¡ ESCRIU I QUE T´ESCRIGUEN !_

Deixa de ser un analfabet funcional i pren la decisio d´escriure en valencià (Normes de "El Puig" i la RACV) les notes quotidianes de la casa, de la teua agenda, del treball o dels estudis; inclus les cartes, les subscripcions, i els impresos i formularis.

Demana educadament que t´escriguen en valencià (Normes de "El Puig i la RACV) des de les institucions, entitats publiques, associacions a les que pertanys i les grandes companyies (aigüa, electricitat, telefon, etc).

No penses que es una perdua de temps, perque tota persona que defenga la seua propia llengua sense agredir a ningu, te el dret al seu costat; l´ampara la Constitucio, l´Estatut d´Autonomia i la Llei d´Us i Ensenyança del valencià.

10.- ¡ PARTICIPA !_

Participa en els actes del 3 de Març, dia de la Llengua i la Cultura Valenciana. Es tristissim que per deixadea no dones testimoni de la teua valencianitat.

Pagina web "Valencia-Net" (de Joan B. Sancho) http://paisvirtual.com/politica/libertad/batisweb/

¡¡¡ Subscriu-te !!!

<< LLETRAFERIT >>

Magazine valencianiste

Editorial L´Oronella.

Director: Andreu Tintorer.

14458itm@mail.sendanet.es